Kontakt

Styrelsen 2019
Kassör:            Thomas Skagenborg  0707 39 52 84
Sekreterare:     Maria Karlsson           0706 57 24 86
Ledamot:          Karin Holm                 0705 21 74 07
Ledamot:          Ann Nilsson                0739 19 17 51
Ledamot           Birgitta Carlström       0723 26 10 40
Suppleant:        Eva Lurén                  0737 62 86 43