Kontakt

Styrelsen 2020
Kassör:            Thomas Skagenborg    0707 39 52 84
Sekreterare:     Maria Karlsson           0706 57 24 86
Ledamot:          Karin Holm                  0705 21 74 07
Ledamot:          Carina Bertilsson        0721 88 58 55
Ledamot           Birgitta Carlström       0723 26 10 40
Suppleant:        Aina Sand                     0708 15 36 91

Här kan ni ställa frågor eller ansöka om medlemskap.
Vid ansökan om medlemskap skall även personnummer uppges.