Kontakt

Styrelsen 2017
Kassör:            Thomas Skagenborg  0707 39 52 84
Sekreterare:      Maria Karlsson          0706 57 24 86
Ledamot:          Karin Holm                 0705 21 74 07
Ledamot:          Ann Nilsson                0739 19 17 51
Ledamot          Inger Kronqvist           0510 179 34
Suppleant:       Birgitta Carlström        0723 26 10 40