Kontakt

Styrelsen 2017
Kassör:            Thomas Skagenborg  0707 39 52 84
Sekreterare:      Eva Lersten               0725 78 86 65
Ledamot:          Eivor Nilhammer        0510-54 69 10, 0708 50 81 52
Ledamot:          Kerstin Broberg         0510-14028
Ledamot:         Ulla Holmström          0510-262 96, 076 048 04 18
Ledamot          Karin Anjemo             0733 58 45 46
Ledamot          Inger Kronqvist           0510-179 34
Suppleant:       Ann Johansson          076 853 52 16